Personer

Eivind Ludvigsen – Tel.: +47 99 20 44 08 – E-post: el@cema.no

eivindAdvokat og økonom
Tidligere erfaring fra blant annet Revisjonsfirmaet Møller & Co AS, Advokatfirmaet Andersen Legal i Oslo (manager), Telenor ASA konsernstab (Group tax advisor), Advokatfirmaet Eivind Ludvigsen (innehaver), Ernst & Young Tax Advokatfirma AS, region Vestfold (partner og regionleder) og som høyskolelektor og fagansvarlig i skatterett ved Høyskolen i Vestfold.

Hovedarbeidsområder: Skatterett, selskapsrett og grensesnittet mellom jus og økonomi.

CV – Download

Hilde Ludvigsen – E-post: hl@cema.no

hildeAdvokatassistent DNA
Tidligere erfaring fra blant annet Advokatfirmaet Eivind Ludvigsen og Ernst & Young Tax Advokatfirma AS (region Vestfold).