Velkommen til CeMa Advokat

lovbokVårt hovedfokus er juridisk bistand til næringslivet innen skatterett og avgiftsrett. Vi retter oss særlig inn mot å yte bistand med pliktig Transfer Pricing-dokumentasjon og spesialproblemstillinger knyttet til forholdet mellom regnskap og skatt.

Vi er et noe beskjeden nisjefirma og søker å holde en lav profil. Vi er tilsluttet aitc (association of international tax consultants).

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Vi holder til i Borgheim Sentrumsbygg.

Besøksadresse:
CeMa Advokat
Borgheim Sentrumsbygg
Kirkeveien 213, Nøtterøy.

Postadresse:
CeMa Advokat
P.O. Box 1292
3105 Tønsberg.