Velkommen til CeMa Advokat

lovbokVårt hovedfokus er juridisk bistand til næringslivet innen skatterett og avgiftsrett. Vi retter oss særlig inn mot å yte bistand med pliktig Transfer Pricing-dokumentasjon og spesialproblemstillinger knyttet til forholdet mellom regnskap og skatt.

Vi er et lite nisjefirma og søker vanligvis å holde en noe beskjeden profil.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Besøksadresse:
CeMa Advokat
Stensarmen 4, 3112 Tønsberg
Postadresse:
CeMa Advokat
P.O. Box 1292
3105 Tønsberg.